Krysshamn

Krysshamns Byalag

Välkommen till vårt vackra Krysshamn. Krysshamns byalag omfattar totalt 81 fastigheter. För allas trivsel finner ni nedan några regler och uppmaningar om vad som gäller inom vårt fina område.

Båt och båtplats

Vi skyddar badstränderna året runt genom att inte dra upp våra båtar där, använd istället båtrampen på bryggan. Vi lägger inte upp båtar på gräsplanen i Prangen.

För att undvika onödiga påfrestningar på bryggdäcket lämnar vi inte kvar båtförtöjningar hängande från bryggan i vattnet över vintern så att de fryser fast i isen.

Om man önskar hyra båtplats, vänligen kontakta hamnfogden.

Vi har två fina gästbojar i hamnen. Bojstenen väger 1 ton styck.

Dricksvatten

På området finns flertalet vattentäkter tillgängliga för medlemmarna. Regelbundet låter Bynämnden utföra vattenprover för att säkerställa vattenkvaliteten. Vid provtagning 2019/2020 erhölls följande provresultat (fullständiga protokoll finns tillgängliga på medlemssidan under fliken Dokument);

Bergatrollsvägen 8 – Tjänligt med anmärkning
Krysshamnsvägen 9 – Tjänligt med anmärkning
Storskogsvägen 112 – Tjänligt med anmärkning

Hund

Vi har alltid hunden i koppel på promenaden och plastpåsen i beredskap för vägkantens och strövområdenas trevnad. Badstränderna undviker vi helt.

Prangen-stugan

Byaman och familjemedlemmar kan låna Prangen-stugan för egen sammankomst utan ersättning. Stugan ska dock återlämnas ren och snygg. Är du intresserad av att låna stugan vänligen kontakta någon i byanämnden som lämnar ut nyckeln och ordningsreglerna.

Jaktstugan

Byaman för myndig familjemedlems räkning kan få hyra jaktstugan. Förutom hyran betalar man också med eget arbete på stugans underhåll. Ansökan för nästa år skall vara nämnden tillhanda senast den 1 november. Om flera byamän ansöker så avgör lotten. Kontakta talman för utförligare beskrivning av reglerna.

Hastighetsbegränsningar

Vänligen respektera gällande hastighetsbegränsning inom vårt område. Vi kör aldrig fortare än 30 km/h på våra vägar och på Stavsnäs gärde. Vi är rädda om våra barn och alla andra som på ett eller annat sätt rör sig på våra vägar.

Adressändring

För att vi ska kunna informera och kommunicera på ett effektivt sätt inom byalaget är det viktigt att man alltid skriftligen meddelar ändrad adress eller ägarförhållande till skattmästaren.

Nycklar och lås

Lås alltid nedre bommen vid gräsplanen i hamnen och vid Kroksjön.

Överlämna alltid till ny ägare nycklar till byalagets gemensamhetsanläggningar.

Ersättningsnycklar för borttappade eller ej erhållna nycklar från tidigare ägare kan beställas hos skattmästaren mot en avgift på 400:-/st. Observera att hänglåsens cylindrar är spärrade, vilket innebär att endast behörig ledamot av bynämnden kan beställa nyckelkopior.