VÄLKOMMEN TILL KRYSSHAMN

Krysshamns byalag är en tomtägarförening som gemensamt drivs av ett 80-tal fastighetsägare i Stavsnäs på Värmdö. Byalaget är aktivt sedan 1950-talet och tillsammans njuter vi av vårt vackra område och vårdar det för kommande generationer.

MIDSOMMAR 2022

24 juni – fr. kl 10.00
Mer info på medlemssidan

HÖSTENS ARBETSDAG 2022

24 september – kl. 09.00
Lunch kl 12: Prangen

ÅRSSTÄMMA 2023

29 april – kl 13:00
Plats: Prangen