VÄLKOMMEN TILL KRYSSHAMN

Krysshamns byalag är en tomtägarförening som gemensamt drivs av ett 80-tal fastighetsägare i Stavsnäs på Värmdö. Byalaget är aktivt sedan 1950-talet och tillsammans njuter vi av vårt vackra område och vårdar det för kommande generationer.

VÅRENS ARBETSDAG 2024

 

27 april – kl 9:00
 
Lunch – kl 12:00
Plats: Prangen
 

ÅRSSTÄMMA 2024

 

27 april - kl 13:00
Plats: Prangen

MIDSOMMAR 2024

 

21 juni
Plats: Festplatsen