VÄLKOMMEN TILL KRYSSHAMN

Krysshamns byalag är en tomtägarförening som gemensamt drivs av ett 80-tal fastighetsägare i Stavsnäs på Värmdö. Byalaget är aktivt sedan 1950-talet och tillsammans njuter vi av vårt vackra område och vårdar det för kommande generationer.

MIDSOMMAR

24 juni
Plats: Festplatsen

HÖSTENS ARBETSDAG 2023

30 september – kl 9:00
Lunch – kl 12:00
Plats: Prangen

VÅRENS ARBETSDAG 2024

27 april - kl 9:00
Lunch kl 12:00
Plats: Prangen