VÄLKOMMEN TILL KRYSSHAMN

Krysshamns byalag är en tomtägarförening som gemensamt drivs av ett 80-tal fastighetsägare i Stavsnäs på Värmdö. Byalaget är aktivt sedan 1950-talet och tillsammans njuter vi av vårt vackra område och vårdar det för kommande generationer.

VÅRENS ARBETSDAG 2023

29 april – kl 09:00
Lunch kl 12:00
Plats: Prangen

ÅRSSTÄMMA 2023

29 april – kl 13:00
Plats: Prangen

MIDSOMMAR 2023

24 juni
Plats: Festplatsen