VÄLKOMMEN TILL KRYSSHAMN

Krysshamns byalag är en tomtägarförening som gemensamt drivs av ett 80-tal fastighetsägare i Stavsnäs på Värmdö. Byalaget är aktivt sedan 1950-talet och tillsammans njuter vi av vårt vackra område och vårdar det för kommande generationer.

HÖSTENS STÄDDAG 2021

25 september – kl. 09.00

ÅRSSTÄMMA 2022

30 april – kl. 13.00
Plats: Prangen

VÅRENS STÄDDAG 2022

30 april – kl. 09.00