Krysshamn

HAMNEN

Kontroll av bojdon

Det är varje enskild ägares ansvar att bojdon är i det skick att det håller för den båt som det är ämnat för. Kontakta hamnfogden om du är osäker.

Vid eventuell skada på annans båt eller hamnutrustning så blir båtägaren
skadeståndsskyldig. Vi ber alla båtägare att regelbundet se över bojdon och eventuella försäkringar.

Medlem skall märka sin boj med namn eller båtplatsnummer.

Båtar förtöjda vid bryggan

För att båten ska få ligga vid bryggan gäller följande;

 • Max vikt: ca 500kg
 • Max längd: ca 5m
 • Ej båt med överbyggnad (typ kabinbåt, hardtop)

Gästbojar

I hamnen finns två gästbojar för tillfällig angöring. Bojstenen väger 1 ton.

Krysshamn vintertid.
Vintertid…

Försvåra för båttjuven

 • Lås båten
 • Om möjligt demontera motor och förvara den inomhus
 • Lås motor med godkänt lås
 • Plocka ur all lös utrustning
 • Demontera propellern eller drev
 • Demontera dyrare utrustning
 • Lås alltid fast stegen om du förvarar den under båten
 • Om du förvarar båten på en båttrailer glöm inte att låsa trailern med ett godkänt lås
 • Titta till båten och försök gå ihop med fler båtägare och att ni tillsammans turas om och titta till båtarna med jämna mellanrum
 • Utrusta gärna båtmotorn med spårsändare. Märk motor eller dyrare utrustning, enklare märkning är bättre än ingen märkning alls

Kontakt

Har du övriga frågor gällande hamnen, vänligen kontakta:

Hamnfogde 
Peter Norén 
Mobil: 073-367 94 60 
Mail: peter.noren@se.fujitsu.com